پروژه اکسیژن رویال

تجاری ورزشی

کاربری پروژه اکسیژن رویال

تجاری ورزشی


جزییات پروژه :

۲.۰۰۰ مترمربع فضای ورزشی


تاریخ شروع:

بهار ۱۳۹۱

تاریخ پایان:

زمستان ۱۳۹۲


معمار :

مهندس عرشیا شعله


آدرس:

زعفرانیه، خیابان ثارالله، خیابان بنفشه

 

نمایش موقعیت روی نقشه