پروژه مروارید

مسکونی

کاربری پروژه مروارید

مسکونی


جزییات پروژه :

  • ۲-طبقه مشاعات، همکف، ۵-طبقه روی همکف
  • ۴.۰۰۰ مترمربع بنای ساخته شده در زمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع

تاریخ شروع :

زمستان ۱۳۹۲

تاریخ پایان :

زمستان ۱۳۹۴


معمار :

دکتر فتاحی


آدرس :

سعادت آباد، خیابان مروارید، کوچه نوروزی ۵، پلاک۲

 

نمایش موقعیت روی نقشه