پروژه آبان

مسکونی

کاربری پروژه آبان

مسکونی


جزییات پروژه :

  • ۲-طبقه مشاعات، همکف، ۶-طبقه روی همکف
  • ۴.۷۰۰ مترمربع بنای ساخته شده در زمین به مساحت ۷۵۰ مترمربع

تاریخ شروع :

بهار ۱۳۹۶

تاریخ پایان :

زمستان ۱۳۹۹


معمار :

مهندس پاکزاد


آدرس :

سعادت آباد، صرافهای جنوبی، خیابان ۲۱ غربی، پلاک ۴

 

نمایش موقعیت روی نقشه